HISTORIJA OLIMP LABS-a

 

O olimp laboratories

Historija kompanije

Historija Olimp Laboratories datira od 1990. godine. Protekle godine bile su vrijeme kad je naša kompanija, zahvaljujući kreativnoj strasti, viziji budućnosti i velikom angažmanu zaposlenih, postala jedan od najvećih proizvođača na evropskom tržištu dodataka prehrani i OTC lijekova.

2020

Olimp Labs 30. godišnjica

Farmaceutske proizvode stvaramo već 30 godina, vodeći računa o najvišem kvalitetu proizvoda, kao i o sigurnosti i zdravlju naših kupaca.

2019

Nagrada predsjednika Republike Poljske

Dobili smo Ekonomsku nagradu predsjednika Republike Poljske u kategoriji međunarodnog uspjeha.
2018

Vještački digestivni trakt

Nabavili smo inovativni model umjetnog digestivnog trakta (jedini u Poljskoj i jedan od devet u svijetu) i započeli rad na implementaciji revolucionarnih istraživanja i eksperimenata.
2015

Vrhunski objekat za istraživanje i razvoj

Otvorili smo najmoderniji centar za istraživanje i razvoj i inteligentni logistički centar.
2013

Medicinski proizvodi

Dobili smo dozvole za proizvodnju OTC lijekova